Glucose tolerantietest voor het bepalen van het groeihormoon Informatiefolders

Glucose tolerantietest voor het bepalen van het groeihormoon Informatiefolders

Zodra er in het bloed aanwijzingen zijn voor het opnieuw ontstaan van een te hoge productie van groeihormoon, zal verder onderzoek gedaan worden. Acromegalie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een te hoge productie van groeihormoon. Groeihormoon wordt gemaakt in de hypofyse, een kleine klier onder aan de hersenen. Voor een normale groei zijn vele factoren van belang. Als ook maar één onderdeel verstoord raakt, komt het hele groeiproces in de knoop en groeit het lichaam niet meer. Allerlei invloeden kunnen het groeiproces verstoren, zowel problemen in de hormoonhuishouding als ziekten of andere oorzaken van buitenaf.

 • Ons team bestaat momenteel uit een kinderarts-endocrinoloog, een arts-onderzoeker, een psychologe en een diëtist.
 • Als tijdens de behandeling tekenen van bovensteluchtweg-obstructie optreden (zoals optreden of toename van snurken), de behandeling onderbreken en de ernst evalueren.
 • Aan onze artsen de taak om daarvoor een oplossing te vinden.

Als ouder of verzorger hoef je geen verpleegkundige te zijn om groeihormoon toe te kunnen dienen. Je zult met minimale begeleiding in staat zijn om met gemak en met een gerust hart het geneesmiddel bij je dochter toe te dienen. Elke avond dien je (of je dochter zichzelf als ze oud genoeg is) een injectie toe met de juiste dosering groeihormoon. De houding van jezelf tegenover het toedienen is ook erg belangrijk. Je wil uiteraard op geen enkele wijze onnodig pijn of ongemak veroorzaken bij je dochter.

Veel meer dan te veel eten

Een tekort aan groeihormoon komt bijna altijd door een niet of slecht werkende hypofyse. Zo stimuleert groeihormoon de stofwisseling en beïnvloedt het de sterkte van de botten en de hoeveelheid spiermassa. Daarnaast is groeihormoon mede verantwoordelijk voor een goede balans tussen vet, water en spieren in het lichaam.

 • Door de naald neemt de verpleegkundige bloed bij u af.
 • Informeer bij de fabrikant van groeihormoon naar beschikbaarheid van koeltassen.
 • Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.
 • Daarnaast maakt de lever een grote hoeveelheid groeifactoren aan, het bloed voert ze dan naar de plek waar ze nodig zijn.

Acromegalie kan behandeld worden door middel van een operatie, bestraling en geneesmiddelen. Uw arts zal samen met u bekijken wat de beste behandeling voor u is. Vaak wordt tijdens een gecombineerd spreekuur van endocrinoloog en neurochirurg het behandelplan vastgesteld. Daarbij zal uw arts letten op uw klachten, het groeihormoon en IGF-I gehalte in het bloed en de grootte van de tumor in de hypofyse en uw voorkeuren. De behandeling kan bestaan uit alleen een operatie of alleen geneesmiddelen, maar kan ook bestaan uit een combinatie van de verschillende behandelingen.

Welke informatie wilt u downloaden?

Ook houdt een deel van de kinderen die een tekort aan groeihormoon heeft, dit op volwassen leeftijd. Naast een groeiachterstand kan een groeihormoontekort een aantal andere kenmerken of symptomen hebben. Kinderen hebben vaak een te hoog gewicht voor hun lengte, met een afwijkende vetverdeling. Baby’s met groeihormoontekort hebben een wat popperig gezicht.

 • De houding van jezelf tegenover het toedienen is ook erg belangrijk.
 • Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren.
 • Kortom, het groeihormoon is erg belangrijk als je lichaam zich goed wil ontwikkelen en de juiste lichaamslengte wil bereiken, die genetisch gezien bij je past.
 • Als een meisje is uitgegroeid en minder dan 0,5 cm per jaar groeit, wordt bekeken of de behandeling kan worden gestopt.

Als u uw medicijnen komt halen in de apotheek, krijgt u een koeltas mee. U kunt deze koeltas bij een volgende levering weer meebrengen om opnieuw te gebruiken. In deze koeltas blijven de medicijnen één tot anderhalf uur koel. U kunt bij de Rijnstate Poli-apotheek geneesmiddelen afhalen en daarnaast bij uw eigen apotheek blijven. Er kunnen gegevens worden uitgewisseld met uw eigen apotheek (in Nederland). Dit is een besloten en beveiligd computernetwerk voor zorgverleners waarmee medicatiegegevens en labwaardes uitgewisseld kunnen worden.

Groeihormoon-stimulatietest

Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Stel slaapapneusyndroom vast vóór de behandeling via polysomnografie of nachtelijke oxymetrie en monitor bij vermoeden ervan. Als tijdens de behandeling https://labonneconduite49.fr/onderzoek-optimale-dosering-modafinil-voor/ tekenen van bovensteluchtweg-obstructie optreden (zoals optreden of toename van snurken), de behandeling onderbreken en de ernst evalueren. Controleer tijdens de behandeling het lichaamsgewicht en op tekenen van luchtweginfecties.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Het is belangrijk dat uw kind zich tijdens het onderzoek niet inspant. Ze groeien dan sneller dan de meisjes in een eerder stadium, en ze groeien ook langer door. Vandaar dat jongens aan het eind van de puberteit een stuk langer zijn geworden dan meisjes. Meisjes beginnen direct harder te groeien als ze in de puberteit komen.

Websites

Er zijn verschillende soorten geneesmiddelen die gebruik maken van deze werking van somatostatine (onder andere Sandostatine LAR en Somatuline AutoSolution). Daarnaast is er een geneesmiddel dat werkt door de groeihormoonreceptor te blokkeren (de groeihormoonreceptor is een eiwit dat groeihormoon bindt in de verschillende organen). Door deze receptor met dit medicijn (Pegvisomant (merknaam Somavert)) te blokkeren, kunnen de gevolgen van de te hoge productie van groeihormoon beperkt worden. Ook het medicament dat voor prolactinomen wordt gebruikt, Cabergoline (merknaam Dostinex) kan soms gebruikt worden voor acromegalie. Het LUMC doet vaak mee aan internationale onderzoeken met nieuwe medicamenten. Acromegalie wordt vastgesteld op basis van het klachtenpatroon en het groeihormoon- en IGF-I-gehalte in het bloed.

In de kinderjaren is groeihormoon essentieel voor een voorspoedige groei en ontwikkeling van het lichaam. Wanneer het lichaam volgroeid is, blijft de aanmaak van groeihormoon van belang. Pfizer, inclusief moeder-, dochter- en zusterondernemingen en gelieerde partijen, respecteert de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie. Alleen Pfizer, of organisaties die namens Pfizer handelen, hebben toegang tot uw informatie. U hebt te allen tijde het recht uw informatie in te zien of te laten aanpassen.

Carrello

close